2. ADYÜ İNOVATİF PROJE PAZARI

2.2.2018

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından “2. ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” düzenlenecektir.

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) ve Genç Kariyerler Topluluğunun  tarafından Üniversite- Sanayi işbirliğini güçlendirmek, Üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması ve ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi amacı ile 18 Nisan 2018 tarihinde “2. ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” düzenlenecektir.  Ön lisans, lisans ve lisansüstü projeler ile başvuru yapılacak olan ''2.ADYÜ İnovatif Proje Pazarı” için online başvurular http://projepazari.adiyaman.edu.tr adresinden yapılacak olup proje pazarına son başvuru 26 Mart 2018 tarihidir.

2. ADYÜ İnovatif Proje Pazarıyla; Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olan, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen temsilcilerin biraraya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturması amaçlanmaktadır.

Üniversite -Sanayi işbirliğinde üniversiteden çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından son derece önemli olan 2. ADYÜ İnovatif Proje Pazarı 18 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fuaye alanında yapılacaktır.

Başvurular  http://projepazari.adiyaman.edu.tr  adresinden yapılacaktır.

Proje poster ve özetleri  adyutto@adiyaman.edu.tr adresine gönderilecektir.

BAŞVURU,POSTER VE ÖZET gönderim için son tarih:26.03.2018'dir.

Detaylı bilgiyi http://projepazari.adiyaman.edu.tr adresinden bulabilirsiniz.

Görüntülenme Sayısı: 1602