4. Çevrimsel Kanser Avrupa Araştırma Projeleri Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2017)

27.12.2017

Özel Koşullar: 

Türkiye’den çağrıya katılım sağlayacak araştırmacıların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapması zorunludur. Konuyla ilgili detaylı açıklama Aralık ayı sonunda yapılacaktır.

Lütfen https://ufuk2020.org.tr/tr sayfamızı takip ediniz.

TRANSCAN-2 JTC2017 çağrısına sunulan projeler TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek olup, program hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

Çağrı Kodu: 
TRANSCAN-2 JTC2017
Çağrı Açıklaması: 

TRANSCAN-2 Çevrimsel Kanser Araştırmaları ERA-NET Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Sağlık, Demografik Değişim ve Refah (Health, Demographic Change and Wellbeing) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı bir projedir. Proje kapsamında, ulusal  kanser araştırmaları programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

TRANSCAN-2 projesinin amacı ulusal ve bölgesel çevrimsel kanser araştırmaları yapan fonlama kuruluşlarını bir araya getirerek; temel, klinik ve epidemiyolojik kanser araştırmalarının entegrasyonunun sağlanması ve Avrupa çapında kanserin görüntülenme, erken teşhis, prognoz, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır.

4. Transcan-2 ortak araştırma çağrısına, 18 ülke katılım sağlayacağını beyan etmiştir: Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Tayvan ve Türkiye.

Çağrı Konusu: Nadir Kanserlere Yönelik Çevrimsel Araştırmalar

TRANSCAN-2 Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

2017 Çağrısı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Sorularınızı ncphealth@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Çağrı Açılış Tarihi: 
5 Aralık 2017
Çağrı Kapanış Tarihi: 
6 Şubat 2018
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı: 
720000 TL
Çağrı Türü: 
ERA-Net Çağrısı
Tematik Alanlar: 
Başvuru Sahibinin Profili: 

TÜBİTAK Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız

Detay için tıklayınız

Öncelikli Alanlar: 

Nadir kanserler, Klinik çalışmalar, İlaç araştırmaları

Sağlık - Health
Görüntülenme Sayısı: 129