TÜBITAK 4004, 4005 ve 4007 Çağrı Başvuruları Devam Ediyor

12.1.2018

Değerli Araştırmacılar,

Belirtilen çağrılara başvurular devam etmektedir.

  • 4004 - Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır.
  • 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmayı hedeflemektedir.
  • 4007 - Bilim Şenlikleri: Bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlamaktadır.

Başvuru: http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr

Son başvuru tarihi: 22 Ocak 2018

İlgili görsel: pdf

Not: Proje başvurularının geçerli olabilmesi için Proje Başvuru Sistemi üzerinde tüm E-imzaların son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2018 saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Görüntülenme Sayısı: 183