UFUK2020'NIN DÖRT AYRI ALANINDA ORTAK BILGI GÜNÜ VE PROJE PAZARI DÜZENLENIYOR!

5.3.2018https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020nin-dort-ayri-alaninda-ortak-bilgi-gunu-ve-proje-pazari-duzenleniyor
Fransa'nın başkenti Paris'te Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Uzay, Çevre, Ulaşım ve Enerji alanları çağrılarına yönelik bilgi günü ve akabinde proje pazarı etkinliği düzenlenecek. 27 Nisan 2018 tarihinde, Avrupa Komisyonu'nun katılımı ile gerçekleşecek etkinliklerde, aşağıdaki 2019 ve 2020 yılları konu başlıkları ele alınacak.  Belirtilen alanların paydaşlarının bilgilendirilmesi, katılımcıların proje fikirlerini diğer paydaşlara aktarabilmeleri ve potansiyel konsorsiyum oluşturma faaliyetleri etkinlik hedeflerinin başında geliyor.

Etkinliğe kayıt için 13 Nisan 2018 tarihi son gün. Proje pazarı için ikili görüşmeler 2-20 Nisan 2018 tarihleri arasında ayarlanabilecek. Detaylı bilgi için https://scsm2018.converve.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik kapsamındaki konu başlıkları şunlardır:

Uzay Alanı 2019-2020 Konu Başlıkları

 * DT-SPACE-01-EO-2018-2020 : Copernicus Market Uptake
 * LC-SPACE-24-EO-2020: Copernicus evolution : Mission exploitation concepts
 * LC-SPACE-04-EO-2019-2020: Copernicus evolution : Research activities in
   support of cross-cutting applications between Copernicus services
 * LC-SPACE-05-EO-2019: Copernicus evolution : Research activities in support
   of a European operationnal monitoring system for fossil CO2 emissions
 * DT-SPACE-06-EO-2019 : International Cooperation Copernicus - Designing EO
   downstream applications with international partner
 * LC-SPACE-EGNSS-1-2019-20: EGNSS applications fostering green, safe and
   smart mobility
 * SU-SPACE-EGNSS-3-2019-20: EGNSS applications fostering societal resilience
   and protecting the environment

Çevre ve Hammaddeler Alanı 2019-2020 Konu Başlıkları

 * SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth
   observation in support of sustainable mining
 * SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable
   urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of
   urban ecosystems
 * SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and
   health in cities
 * SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the
   use of GEOSS and Copernicus data
 * LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation
   assessment
 * LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change
 * LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and
   ecosystem services
 * LC-CLA-17-2020: Developing the next generation of Earth System Models
 * LC-CLA-18-2020: GEOSS observations supporting the EU in its international
   commitment in the domain of climate change
 * LC-CLA-19-2020: Supporting the GEOSS Cold Regions Initiative

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2019-2020 Konu Başlıkları

 * LC-MG-1-6: Aviation operations impact on climate change
 * LC-MG-1-9: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise
   and emissions
 * LC-MG-1-10: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on
   demand economy' and for shared-connected and low-emission logistics
   operations
 * MG-2-7: Safety in an evolving road mobility environment
 * MG-2-8: Innovative applications of drones for ensuring safety transport
 * MG-2-9: Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and
   logistics
 * DT-ART-04: Developing and testing shared, connected and cooperative
   automated vehicles

Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 2019-2020 Konu Başlıkları

 * LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020: Market Uptake support
 * LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development Assistance
 * LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement
   the Energy Union
 * LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities
 * LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of geographical
   Islands
 * LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and alternative
   renewable fuel technologies for aviation and shipping (aviation & shipping
   transport)
 * LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA on alternative
   renewable fuels for energy and transport

 

*Not: *

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından
yalnızca yukarıda belirtilen konu başlıkları kapsamında
karşılanacaktır. Başvuruda etkinlik ve proje pazarı kayıt belgelerinin,
proje pazarı kapsamında yapılacak ikili görüşmelerin programının ve
'Pitches Session' sunum materyalinin de TÜBİTAK'a iletilmesi
beklenmektedir. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.
https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi

İletişim için:

Uzay Alanı: Okan SALDOĞAN, mailto:ncpspace@tubitak.gov.tr

Çevre ve Hammaddeler Alanı: Meltem ÜNLÜ TOKCAER,
mailto:ncpenv@tubitak.gov.tr

Ulaşım Alanı: Muhammet Hakan HORZUM, mailto:ncptransport@tubitak.gov.tr

Enerji Alanı: Çağrı YILDIRIM, mailto:ncpenergy@tubitak.gov.tr

Görüntülenme Sayısı: 150