Hakkında

       Proje Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (ADYÜPROJEM), Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman ili bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi amacıyla;

       İlimizdeki resmi kurum ve kuruluşların proje birimleri ile koordinasyonu sağlamak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak olan kişilerin birbiriyle irtibata geçmelerini sağlamak,

       Proje fikri, finansmanı, yazımı ve yönetimi konularında, akademisyen ve konusunda yetkin kişiler ile birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

      Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize ettmek, koferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

       Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve öneriler olursa, bunları değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve   akademisyenleri bu kapsamda proje hazırlamaya teşvik etmek,

        Yerel, Ulusal ve Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile irtibat halinde olmak ve  birlikte projeler üretmek,

      Ulusal stratejik ve öncelikli devlet politikalarını destekleyici, geliştirici, güçlendirici projeler üretilmesini teşvik etmek için kurulmuştur.

      Proje Birimi web sayfası hem bu hizmetlerin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesi hem de bilgi paylaşım ve etkileşim ortamı yaratma amacıyla oluşturulmuştur.