Misyon & Vizyon

        Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile işbirliği yaparak, Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımı konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratmak ve kurumlararası ve disiplinlerarası proje üretilmesini sağlamak için; proje yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve bunların uygulanması ile ilgili iş akışlarına inovatif ve kalite odaklı bir yön vererek proje üretmek, geliştirmek ve yaygılaştırmaktır.